Druk 3D w stomatologii – dodawanie bazy do skanów modeli stomatologicznych

Kategoria: Druk 3D w medycynie Poradniki 31 Sty 2019

Jednym z najważniejszych zastosowań druku 3D w technologii fotopolimerowej jest szeroko pojęta stomatologia. Wykorzystuje się ją zarówno w protetyce do wykonywania modeli dzielonych oraz koron, jak również w ortodoncji do drukowania modeli poglądowych, nakładek korekcyjnych oraz retainerów. Niezależnie od zastosowania, każdy z tych modeli powstaje w oparciu o pozyskany wcześniej skan 3D. Dzisiaj dowiemy się jak z takiego skanu w prosty sposób oraz przy pomocy darmowego oprogramowania wykonać plik, który będzie nadawał się do druku 3D.

Większość skanerów wewnątrzustnych posiada własne oprogramowanie, które umożliwia wykonanie szeregu czynności na pozyskanej chmurze punktów, ale często pliki takie wymagają dodatkowej naprawy lub nie są prawidłowo rozpoznawane przez oprogramowanie drukarki 3D. Zdarza się jednak, że firmy zajmujące się usługami druku 3D otrzymują surowy plik ze skanera, do którego dorobić trzeba bazę. Bardzo łatwo można tego dokonać korzystając z oprogramowania Meshmixer.

Pracę rozpoczynamy od zaimportowania pliku. W tym celu klikamy na przycisk „Import”.

Następnie wskazujemy położenie skanu 3D na naszym dysku.

 

Musimy teraz ustawić nasz model równolegle do płaszczyzny poziomej platformy roboczej.

Klikamy w menu Edit>Transform.

Ułożeniem modelu manewrujemy przy pomocy znaczników osi.

Aby ułatwić sobie nieco to zadanie najlepiej przesunąć model poniżej siatki pomocniczej i ustawić względem niej górną krawędź zębów.

Zatwierdzamy położenie, klikając w przycisk „Accept”.

Z racji tego, że wykonywana przez nas baza będzie rzutem pionowym zewnętrznych obrysów skanowanego modelu, musimy poświęcić im nieco uwagi, oczyszczając je ze zbędnych elementów. W tym celu skorzystamy z narzędzia „Select”.

Możemy teraz skorzystać z dwóch dostępnych metod zaznaczania. W sposobie pierwszym za pomocą suwaka „Size” dostosowujemy wielkość kursora, a następnie „malujemy” fragment, którego chcemy się pozbyć. Zaznaczony obszar usuwamy przy pomocy klawisza „Delete”.

W metodzie drugiej trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy rysujemy krawędź tnącą, a następnie ponownie klikamy w klawisz „Delete” i usuwamy zaznaczony obszar.

Kiedy nasz skan jest oczyszczony zaznaczamy go kombinacją klawiszy „Ctrl+A”.

Z automatycznie otwartego menu „Select” wybieramy podmenu „Edit”, a następnie „Extrude”.

W otwartym właśnie oknie w pierwszej kolejności przesuwamy suwak „Offset” maksymalnie w lewo…

…opcję „Direction” zmieniamy na „Y Axis”

…a opcję „EndType” przestawiamy na „Flat”.

Zatwierdzamy operację przy pomocy przycisku „Accept”.

Nasz model posiada już bazę, ale musimy ją jeszcze dociąć do odpowiedniej wysokości. Dokonujemy tego przy pomocy funkcji „Plane Cut” dostępnej w menu „Edit”.

Przy pomocy strzałek regulujemy wysokość płaszczyzny tnącej. Możemy w tym miejscu mieć do czynienia z dwom różnymi sytuacjami. Jeśli płaszczyzna tnąca przecinać będzie powierzchnię modelu w taki sposób, że przetnie również krawędzie pierwotnego modelu, to uzyskany w ten sposób model będzie domknięty i od razu nadaje się do eksportu.

Jeżeli natomiast płaszczyzna tnąca przebiegać będzie tylko przez utworzoną właśnie nową część modelu, to uzyskany obiekt nie będzie posiadał „dna” i będzie pusty w środku.

Aby domknąć otwartą powierzchnię musimy posłużyć się narzędziem „Inspector”, które dostępne jest w menu „Analysis”.

Domknięcie modelu sprowadza się jedynie do kliknięcia w niebieską „kulę”, która połączona jest z krawędzią niedomkniętej powierzchni.

Operację zatwierdzamy przyciskiem „Done”.

Przygotowany model eksportujemy do formatu stl przy pomocy menu „Export”.

Nie pozostało nam już nic innego jak wczytanie modelu do slicera…

…oraz wydrukowanie go na fotopolimerowej drukarce 3D.

O autorze
Łukasz Długosz

Redaktor Naczelny 3D w praktyce. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, fan gier komputerowych oraz właściciel sklepu filaments4U.com.

ARTYKUŁY POWIĄZANE

Ostatnie komentarze