Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w ramach portalu www.3dwpraktyce.pl jest firma HANION Łukasz Długosz z siedzibą w Rzeszowie (35-312), ul. Władysława Grabskiego 94b/3, NIP PL6621757582, REGON 360062462. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: redakcja@3dwpraktyce.pl, telefonu (+48) 660 947 463 oraz formularza umieszczonego pod adresem internetowym www.3dwpraktyce.pl/kontakt/.

Administrator zapewnia, że będzie dokładać należytej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę powierzonym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z portalu www.3dwpraktyce.pl jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Wymóg podania i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych przy wysyłaniu korespondencji za pomocą formularzy zgłoszeniowych. Administrator przetwarza następujące dane osobowe zgłaszających:

 • nazwisko i imiona, ewentualnie nazwa firmy,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego,
 • numer NIP i/lub REGON
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie przez portal www.3dwpraktyce.pl danych osobowych dla celów marketingowych.

Wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania, przenoszenia oraz usunięcia podanych przez siebie danych.

Gromadzenie informacji i ich przetwarzanie

Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych do administrowania portalem www.3dwpraktyce.pl, realizacji wykupionych usług, statystycznych oraz w celu poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników, po to aby dostarczać materiały, których rzeczywiście potrzebują, dostosowane do preferencji Użytkowników.

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne m.in. do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z portalu, w tym komentowania artykułów
 • dostarczania nowych informacji o wydarzeniach, artykułach.

Udostępnianie danych

Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Prawa użytkownika

 • prawo dostępu
 • prawo sprostowania
 • prawo sprzeciwu
 • prawo do bycia zapomnianym
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do cofnięcia zgody
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cofnięcie, odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres redakcja@3dwpraktyce.pl.

Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Użytkownika nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę lub uzupełnienie danych osobowych Użytkownik może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje Konto lub w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego przez Użytkownika w Serwisie adresu e-mail na adres redakcja@3dwpraktyce.pl.

Pliki Cookies

W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem portalu www.3dwpraktyce.pl do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa tzw. cookies, czyli krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji, co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego portalu.

Linki do stron zewnętrznych

Serwis zwiera przekierowania/linki do innych stron. Portal www.3dwpraktyce.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.