terrarium

Kilka rzeczy użytkowych

19 kw. 2014

Jednym ze stałych problemów druku 3D, mimo jego olbrzymich możliwości, jest jego praktyczne wykorzystanie. Nie mam tu na myśli zastosowań profesjonalnych – chociażby drukowania różnego rodzaju prototypów urządzeń, co jest...